Thẻ: Tiền ảo Bitcoin

HODL Không còn nữa?

HODL Không còn nữa? Số lượng Bitcoin trong ví hoạt động là gần mức cao kỷ lục Số lượng bitcoin ngày càng tăng đang được nắm giữ bởi những người dùng cá nhân tích cực, …