10 thất bại lớn nhất của Bitcoin

10 thất bại lớn nhất của Bitcoin

Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại 10 thất bại lớn nhất của Bitcoin trước giờ, từ những sự việc liên quan đến rửa tiền, tham nhũng, tống tiền, mô hình Ponzi và đa cấp, …