Điểm chất lượng google adwords là gì?

Để có một quảng cáo google adowrds hiệu quả hay bất kỳ một loại hình quảng cáo online nào như facebook chẳng hạn thì yếu tố quan trọng đầu tiên vẫn là điểm chất lượng vậy điểm chất lượng google adwords là gì? chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn trong trình bày dưới đây của tôi.

điểm chất lượng google adwords

điểm chất lượng google adwords

Khái niệm về điểm chất lượng

Điểm Chất lượng nhằm cung cấp cho bạn tổng quan về chất lượng của quảng cáo của bạn. Điểm Chất lượng 1-10 được báo cáo cho mỗi từ khóa trong tài khoản của bạn là ước tính chất lượng của quảng cáo và trang đích của bạn do các từ khóa đó kích hoạt. Ba yếu tố xác định Điểm Chất lượng của bạn:

  • Tỷ lệ nhấp dự kiến
  • Mức độ liên quan của quảng cáo
  • Trải nghiệm trang đích

Vì vậy, việc có Điểm Chất lượng cao có nghĩa là hệ thống của chúng tôi cho rằng quảng cáo và trang đích có liên quan và hữu ích đối với người xem quảng cáo của bạn.

Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của Điểm Chất lượng.

Điểm Chất lượng dựa trên dữ liệu hiệu suất trước đây

Điểm Chất lượng là một ước tính tổng hợp về mức độ hoạt động tốt của từ khóa nói chung trong các phiên đấu giá quảng cáo trước đây. Dựa trên dữ liệu này, mỗi từ khóa của bạn nhận được một Điểm Chất lượng trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là điểm thấp nhất và 10 là điểm cao nhất.

Điểm Chất lượng vô hiệu, ký hiệu “–” trong bảng, xuất hiện khi không có đủ số lần hiển thị hoặc lần nhấp để xác định chính xác Điểm Chất lượng của một từ khóa.

Điểm Chất lượng khác như thế nào so với chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá

Quan trọng: Điểm Chất lượng của bạn không được sử dụng tại thời điểm đấu giá để xác định Xếp hạng quảng cáo.

Xếp hạng quảng cáo được tính ngay khi người nào đó thực hiện tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn để cạnh tranh trong phiên đấu giá. Đối với Xếp hạng quảng cáo, chúng tôi tính đến các tín hiệu của tài khoản trong thời gian thực như truy vấn và ngữ cảnh của người dùng (ví dụ: loại thiết bị, tùy chọn ngôn ngữ, vị trí, thời gian trong ngày) để tính các số đo của CTR dự kiến chính xác hơn, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích. Mặt khác, Điểm Chất lượng là một ước tính chung hơn dựa vào hiệu suất trung bình trước đây của bạn. Điểm Chất lượng cũng khác biệt so với Xếp hạng quảng cáo đó là điểm chất lượng dựa trên từ khóa.

Điểm Chất lượng và từ khóa mới

Điểm Chất lượng đến từ dữ liệu hiệu suất trước đây. Vì vậy, những gì diễn ra với từ khóa mới không có dữ liệu hiệu suất trước đây đó?

Từ khóa mới sẽ tự động nhận được Điểm Chất lượng là “–“. Khi quảng cáo của bạn chạy, từ khóa của bạn tích lũy dữ liệu hiệu suất và Điểm Chất lượng của bạn có thể thay đổi. Bạn có thể thấy những thay đổi trong Điểm Chất lượng của bạn sau một hoặc hai ngày.

Một quảng cáo chất lượng cao khi hoạt động

Dưới đây là ví dụ về trải nghiệm người dùng tốt dựa trên quảng cáo chất lượng cao và có liên quan. Giả sử bạn sở hữu một trang web chuyên về làm đẹp, một khách hàng, đang tìm kiếm làm đẹp da. Dưới đây là cách quảng cáo của bạn (và các từ khóa có Điểm Chất lượng cao) kết nối khách hàng tên Hạnh với những gì anh ta muốn.

  • Khi Hạnh tìm kiếm “làm đẹp da” trên Google, anh ta thấy quảng cáo của mình. (Quảng cáo của bạn có “[làm đẹp]” là từ khóa.)
  • Hạnh nhấp chuột vào quảng cáo và dừng lại ngay trên trang “làm đẹp da” của trang web của bạn. Trang tải nhanh chóng và Hạnh sử dụng dễ dàng.
  • Hạnh đã chọn 1 vài gói làm đẹp da.

Đó là những gì mà chúng tôi coi là một trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Ngoài Điểm Chất lượng có thể cao hơn trong hầu hết các trường hợp, quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.